>  ANTROPOLOGIE [VÝTVARNÉHO] UMĚNÍ  <                                                  


PhDr. et Mgr. Martin Rychlík , Ph.D.(doktorand Katedry teorie kultury FF UK, novinář)
Případné kozultace: rmt@email.cz / + 420 724 913 916

koncepty přednášek (2011/12)

Termíny zkoušek:
04/01/2012 - 14:00 hod., písemka, učebna 138
11/01/2012 - 14:00 hod., opravná písemka, učebna 138

18/01/2012 - 14:00 hod., ústní zkouška, Katedra kulturologie FF UK
25/01/2012 - 14:00 hod., ústní zkouška, Katedra kulturologie FF UK
01/
02/2012 - 14:00 hod., ústní zkouška, Katedra kulturologie FF UK
08/02/2012 - 14:00 hod., ústní zkouška, Katedra kulturologie FF UK

Přednášený kurz na Katedře teorie kultury Filozofické fakulty UK je doplňkem k přednáškám z dějin a teorie kulturní/sociální antropologie (dr. Soukup, prof. Budil, dr. Uherek, doc. Vrhel, dr. Skupnik). Představuje základní pojmy tzv. antropologie umění se stěžejním upozorněním na roli  umění v životě společností (především mimoevropských etnik). Přednášky se zabývají výtvarným uměním v mezikulturní perspektivě a pokoušejí se odstranit předsudky naší kultury vůči umění jako jakési nadstavbě praktického života. Zdůrazňují na příkladech z mnoha odlišných kultur, nakolik umění prostupuje všechny oblasti každodenního pospolitého života, ať už politicko-sociální, náboženské či ekonomické. Kromě teoretického rámce je důraz kladen na seznámení studentů FF UK s konkrétními výtvory různých kulturních areálů, aby byli po skončení kurzu a úspěšné zkoušce schopni identifikovat nejtypičtější projevy výtvarného umění (Afrika, Oceánie, Austrálie, Asie, Amerika). Kurz má zhuštěnou, ale přitom atraktivní formou upozornit na různorodost lidských kultur, aby se konkrétní etnika (a jejich umění) stala pro studenty možnou inspirací pro další vědeckou práci v oboru.

Základem kurzu je deset přednášek věnovaných popsaným okruhům plus společná studijní exkurze do depozitářů Náprstkova muzea mimoevropských kultur (Betlémské nám. 1, Praha). Přednášky budou doplněny promítáním ilustrací a videa, ukázkou uměleckých předmětů z diskutovaných areálů; případně i návštěvou etnologů, kurátorů či cestovatelů, kteří v regionech pobývali (v jednání Irian Jaya, Siberut, Rwanda, Sibiř etc.). Během semestru budou na tomto webu zpřístupněna i skripta. Kurzy se konají každou středu od 12:30 hodin v učebně 138, FF UK Celetná 20.

Syllabus a seznam doporučené i povinné literatury ke stažení zde: 
SYLLABUS
Podmínky atestace:
zkouška (4 body)
-   referát o zvoleném etnickém umění s citací minimálně tří pramenů vč. cizojazyčného (rozsah 3 normostrany)

-  
vědomostní písemný test (cca 45 minut), poslední hodina před zkouškovým obdobím
-  
diskuze o zájmech studenta s prokázanou znalostí povinné literatury  

Rozložení kurzu dle bloků a přednášky ke stažení:
0)   ÚVOD, co je antropologie umění, problematická definice umění, seznámení s literaturou, diskuse

1)      TEORIE, funkce, dějiny zájmu o „primitivní umění“ - misionáři, etnografové, umělci, sběratelé, antropologové
2)      PRAVĚK, paleolitické umění, „protoumění“, skalní malby, tvořivost, umění jako univerzálie, rituál
3)      AFRIKA
(západní, střední, východní a jižní; sanské malby, beninské bronzy, masky Čokwů, dogonské plastiky)
4)      AUSTRÁLIE (Arnhemská země, "rentgenový styl", totemismus, čuringy, moderní umělci, turismus)
5)      MELANÉSIE
(Papua-Nová Guinea, povodí Sepiku, řezby, štíty, korvary, malangany, Šalamounovy ostrovy)
6)      POLYNÉSIE (řezby Nového Zélandu, tetování Markézanů, kánoe, Samoa, Havaj...) a Mikronésie
7)      ASIE (ostrovy jihovýchodu, Filipíny, Indonésie, Dajakové), stará Čína (keramika) a Japonsko (ikebana, meče)
8)     
JIŽNÍ AMERIKA (Amazonie, šuárské tsantsy, Inkové) a Mezoamerika (Aztékové, Mayové, conquista)
9)     
SEVERNÍ AMERIKA (navažské pískové obrazy, kačíny, oděvy Plání, řezby SZ pobřeží) a Arktik (Inuité)
10)  
ISLÁM a jeho umění (architektura, malba) + diskuse před zkouškou, test

+ Exkurze do depozitářů Náprstkova muzea (mimoevropské kultury Ameriky a Oceánie)

    LITERATURA    AREÁLY    FOTOGALERIE    ODKAZY


Povinná literatura ke zkoušce:
Cigánek, Jan: Úvod do sociologie umění, Praha – Obelisk 1972
Čapek, Josef: Umění přírodních národů, Liberec – Fr. Borový 1938

Lévi-Strauss, Claude: Štrukturálna antropológia I., Bratislava – Kalligram 2000, str. 255 – 285
Lommel, Andreas: Pravěk a umění přírodních národů, Praha – Artia 1972
Millerová, Judith: Primitivní umění, Praha – Slovart 2007
Prokop, Dušan: Obecná uměnověda. Stručný přehled a úvod, Praha – Gryf 1994
Salzmann, Zdeněk: „Jak se antropolog dívá na výtvarné umění“, in Český lid 4/1999, str. 293 – 301
Lewis-Williams, David: Mysl v jeskyni, Praha – Academia 2007

Doporučená literatura:
Bernatzik, H. A. ed.: Die Neue grosse Völkerkunde, Stuttgart – Lesering 1962

Boas, Franz: Primitive Art, Toronto – Courier Dover Publications 1955 (Oslo 1927)

Bodrogi, Tibor: Oceanian Art, Budapest – Corvina 1959

Böttger, Walter: Kultura ve staré Číně, Praha – Panorama 1984

Buck, Peter H. (Te Rangi Hiroa): Vikingové jižních moří, Praha – Orbis 1963

Bushnell, G. H. S.: Umění staré Ameriky, Praha – Odeon 1970
Caillois, Roger: Hry a lidé: maska a závrať, Studio Ypsilon, Praha 1998

ed. Coote, Jeremy, Shelton, Anthony: Anthropology, Art and Aesthetic, Oxford – Claredon Press 1994
Dockstader, Frederick J.: Indian Art of the Americas, Museum of the American Indian – New York 1973
Elkin, A. P.: Korennoje naselenije Avstralii, Moskva – Izdavatělstvo inastrannoj litěratury 1952
Gell, Alfred: Art and Agency. An Anthropological Theory, Oxford – Clarendon Press 1998
Grube, Ernst J.: Islámské umění, Praha – Artia 1976
ed. Hájek, Lubor, Forman, Bedřich: Umění čtyř světadílů I. a II., Praha – Orbis 1956 a 1957
Hubinger, V., Honzák, F., Polišenský, Jiří: Národy celého světa, Praha – Mladá fronta 1985
Huizinga, Johan: Homo ludens. O původu kultury ve hře, Liberec – Dauphine 2000
ed. Huyghe, René: Larousse encyclopedia of Prehistoric and Ancient Art, London – Hamlyn 1967 (1957)
Jelínek, Jan: Velký obrazový atlas pravěkého člověka, Praha – Artia 1983
Kandert, Josef: Afrika, Praha – Svoboda a Mladá fronta 1984
Krupa, Viktor: Polynézania, Bratislava – Obzor 1988
Laude, Jean: Umění černého světadílu, Praha – Odeon 1973
Layton, Robert: The Anthropology of Art, Cambridge – Cambridge University Press 1991
Lhote, Henri: Jsou ještě jiná Tasíli, Praha – Mladá fronta 1982
Lévi-Strauss, Claude: Cesta masek, Liberec/Praha – Dauphin 1996
ed. Morphy, Howard, Perkins, Morgan: The Anthropology of Art. A Reader, New York 2006
Naumann, Jaroslav: Umění člověka primitivního, Praha – Svoboda 1926
Olderogge, D. A.: Umění černé Afriky, Praha – Artia 1969
ed. Onians, John: Atlas of World Art, Laurence King – London 2004
ed. Pelltier, Philippe, Morin, Floriane: Shadows of New Guinea, Genéve – Musée Barbier Mueller 2006
Pijoan, José a kol.: Dějiny umění I., Praha – Knižní klub a Balios 1998 (1970)
Ratzel, Friedrich: Völkerkunde - Erster band, Leipzig – Bibliographisches Institut 1887
Ratzel, Friedrich: Völkerkunde - Zweiter band, Leipzig und Wien – Bibliographisches Institut 1895
Rychlík, Martin: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla, Praha – NLN 2005
[úvody kapitol]
Siebertová, Erna: Indiánské umění amerického severozápadního pobřeží, Praha – Obelisk 1970
Slavíková, Zdeňka: Umění subsaharské Afriky, Praha – Univerzita Karlova 1988
Soukup, Václav: Dějiny antropologie, Praha – Karolinum 2004
Stingl, Miloslav: Kunst der Südsee, Leipzig – Seeman 1985
Stuchlík, Milan: Etnografie mimoevropských oblastí. Austrálie a Oceánie, Praha – FF  UK 1964
Svoboda, Jiří, Mistři kamenného dláta: umění pravěkých lovců, Praha – Panorama 1986
Svoboda, Jiří: Paleolit a mezolit: myšlení, symbolismus a umění, sv. 6., Brno – MU 2002
Swann, Peter C.: Umění Číny, Koreje a Japonska, Praha – Odeon 1970
Šolc, Václav: Indiánské historie, Praha – Československý spisovatel 1977
Vlach, Jaroslav: Národopis všech světadílů, Praha – Kober 1911

Wagner, Fritz A.: Art of Indonesia, Graham Brash – Singapore 1988 (1959)

 


© 2009 Martin Rychlík a citovaní autoři	  Email: EMAIL    Filozofická fakulta UK: UNIVERZITA KARLOVA