>  VÝBĚROVÁ LITERATURA  <                                                  


Vybraná literatura ke stažení (PDF či DOC):

heslo
"Antropologie umění", in Malina, Jaroslav a kolektiv: Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk, , Brno - CERM 2009, str. 195-199
* celý slovník (včetně hesel k tematice umění) ke stažení zde:
Antropologický slovník, 4736 stran (32 MB)

heslo "Anthropology of Art", Plattner, Stuart, in Towse, Ruth ed.: A Handbook of Cultural Economics, Northampton - Edward Elgar 2003, str. 15-19
*
© autor, původní umístění kapitoly zde: Anthropology of Art, 5 stran (124 kB)

naskenovaná hesla "Umělec, umění, sociologie umění, sociologie výtvarného umění", in Linhart, J., Vodáková, A., Petrusek, M. (eds.): Velký sociologický slovník I. a II., Praha - Karolinum 1996, 1630 stran
*
© autoři, slovník je vyprodán, k vypůjčení například zde: Sociologický slovník, 7 stran (6,4 MB)

kapitola o vztahu umění a antropologie: Layton, Robert: "The Art of Other Cultures", in  Anthropology of Art, Cambridge University Press 1991 (2nd edition), str. 1-41
*
© autor, celá kniha k zakoupení zde: Anthropology of Art, 40 stran (9,4 MB)

článek o svébytné vizuální estetice nilotských pastevců Dinků, Nuerů či Mandariů v Súdánu: Coote, Jeremy: ",Marvels of Everyday Vision´: The Anthropology of Aesthetics and the Cattle-Keeping Nilotes", in Coote, J., Shelton, A. (eds): Anthropology, Art and Aesthetics, Oxford - Clarendon Press 1992, str. 245-73
*
© autor, původní umístění článku zde: Anthropology of Aesthetics, 18 stran (68 kB)

úvodní kapitola z učebnice antropologie umění: Firth, Raymond: "Art and Anthropology", in Coote, J., Shelton, A. (eds): Anthropology, Art and Aesthetics, Oxford - Clarendon Press 1992, str. 15-39
*
© autor, celá kniha k zakoupení zde: Art and anthropology, 25 stran (5,87 MB)

článek o indiánském košíkářství z pera klasika antropologie umění: Morphy, Howard: "Aesthetics in a Cross-Cultural Perspective: Some reflections on Native American basketry", in The Journal of the Anthropological Society of Oxford, 1992, Vol. 23, No. 1, str. 1-16
* © autor, původní umístění článku zde: American Basketry, 16 stran (61 kB)

úvodní kapitola o možné politické roli "primitivního umění" v moderním světě: MacClancy, Jeremy: "Anthropology, Art and Contest", in MacClancy, J. (ed.): Contesting Art. Art, Politics, and Identity in the Modern World, Berg Publishers, Oxford - 1997, str. 1-26
*
© autor, původní umístění článku zde: Art and Contest, 17 stran (68 kB)

exkurze do světa vizuální antropologie a využití fotografie k analýze tzv. malangganů, kultovních předmětů z Nového Irska (a odjinud v Melanésii): Geismar, Haidy: "The Photograph and the Malanggan: Rethinking images on Malakula, Vanuatu", in The Australian Journal of Anthropology, 2009/20, str. 48–73
*
© autor, původní umístění článku zde: Photograph and Malanggan, 26 stran (883 kB)

kapitola o umění: Lévi-Strauss, Claude: "Umenie", in Štrukturálna antropológia I., Bratislava – Kalligram 2000, str. 255- 285 (též česky jako Strukturální antropologie, Praha - Argo 2006)
*
© autor, celá kniha k zakoupení zde: Strukturální antropologie, 29 stran (10,8 MB)

skripta Svoboda, Jiří: Paleolit a mezolit: Myšlení, symbolismus a umění, Brno - Masarykova univerzita 2002, str. 31-62
*
© autor, původní umístění skript (včetně dalších antropologických titulů) zde: Paleolit a mezolit, 82 stran (2,48 MB)

článek o smyslu a formách masky v mezikulturní perspektivě: Erban, Vít: Maska & tvář. Hra s identitou v mezikulturních proměnách, in UNI r.XVI/2006, č.4, str. 31-38
*
© autor, původní umístění článku na autorově webu zde: Maska & tvář, 8 stran (332 kB)

kapitola o funkcích a významech bodyartu, in Rychlík, Martin: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla, Praha - NLN 2005, str. 40-60
*
© autor, Nakladatelství Lidové noviny, edice Dějiny odívání, ke koupi zde: Tetování, 352 stran (134 kB)

popularizační článek k dějinám tetování: Rychlík, Martin: Kůže jako amulet, in magazín Koktejl 6/2009, str. 40-60
*
© autor, Koktejl, internetový portál zde: iKoktejl, 8 stran (1,01 MB)

ojedinělý tuzemský článek k antropologii umění: Salzmann, Zdeněk: „Jak se antropolog dívá na výtvarné umění“, in Český lid 4/1999, str. 293-301
*
© autor, časopis Etnologického ústavu AV ČR, internetový portál zde: Český lid, 8 stran

... a jako bonus klasický článek o tom, jak zavedení cizího prvku (tentokrát železných seker) může rozvrátit tradiční kulturu třeba u austrálských Yir-Yorontů: Sharp, Lauriston: "Steel Axes for Stone-Age Australians", in Human Organization, 1952, Vol. 11, No. 2, str. 17-22
*
© autor, původní umístění článku zde: Steel Axes, 8 stran (109 kB)

 


© 2009 Martin Rychlík a citovaní autoři, stažitelné jen ke studijním účelům kurzu	  Email: EMAIL    Filozofická fakulta UK: UNIVERZITA KARLOVA